Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD with 60D in Dong Xuyen - Bac Ninh
Đông Xuyên - Yên Phong - Bac Ninh - Việt Nam

Black-crowned night heron & Juvenile White-eared Night-herons

Little egret


Rufescent tiger heron


Cattle egret