Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Trở Lại Mù Căng Chải - Return to Mu Cang Chai

 Mù Căng Chải tháng 7, tháng 9 âm lịch hàng năm
 Một chút ngẫu hứng
 Ở Chế Cù Nhai


 Bên cạnh đường 32
Thung lũng Khau Phạ (Tú Lệ) ngày mù sương
 Sáng sớm trước cửa nhà trọ ở Mù Căng Chải
 Quanh con đường 32
 Quanh con đường 32
 Terraces in La Pan Tan
La Pán Tẩn 
Dream Stream

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét